THAM GIA GIA ĐÌNH PHỞ24®

Tại PHỞ24®, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc đa dạng, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp với trọng tâm phát triển văn hoá và con người. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục đầu tư vào các thành viên trong nhóm để giúp họ đạt được tiềm năng và thành công của mình.

Chúng tôi hoan nghênh bạn khám phá các vị trí đang trống và nộp hồ sơ tại trang web Talent Network của chúng tôi:

http://vticareers.talentnetwork.vn/job-search/department-pho-24h.827/en